XII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

Rejestracja uczestników

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII Kongresie naszego towarzystwa, który odbędzie się w dniach 10-12 września 2009 roku. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w nowym hotelu "Sheraton" w Sopocie, co - mamy nadzieję - stworzy okazję do naukowej dyskusji i spotkań w miłej atmosferze trwającego jeszcze lata.
Podobnie jak w poprzednich latach program tegorocznego spotkania będzie zróżnicowany. Dokonamy przeglądu bieżących osiągnięć z zakresu onkologii, a także psychoonkologii i onkohematologii. Zapraszamy do udziału w sesjach poświęconych osiągnięciom poszczególnych ośrodków onkologicznych w Polsce i zachęcamy do prezentacji swoich wyników podczas sesji ustnych oraz plakatowych. Planujemy również sesje dyskusyjne, poświęcone przypadkom klinicznym.

Różnorodność zagadnień poruszonych w trakcie spotkania na Wybrzeżu z pewnością stworzy wiele okazji do szerokiej wymiany poglądów i wzbogacania wiedzy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Kongresie.

prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Zarządu PTOK

dr med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Via Medica Copyright © 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone